Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2021 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 22 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: Digital
Note: Egen sal eller digitalt
Thu 25 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: Digital
Note: Egen sal eller digitalt
Week 13 2021 Show in My Schedule
Mon 29 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: Digital
Note: Egen sal eller digitalt
Thu 1 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: Digital
Note: Egen sal eller digitalt
Thu 1 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Marina Zelenina
Location: Digital
Week 15 2021 Show in My Schedule
Mon 12 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: Digital
Note: Egen sal eller digitalt
Wed 14 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Marina Zelenina
Location: Digital
Thu 15 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: Digital
Note: Egen sal eller digitalt
Thu 15 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Marina Zelenina
Location: Digital
Week 16 2021 Show in My Schedule
Mon 19 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: Digital
Note: Egen sal eller digitalt
Wed 21 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Marina Zelenina
Location: Digital
Thu 22 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: Digital
Note: Egen sal eller digitalt
Thu 22 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Marina Zelenina
Location: Digital
Week 17 2021 Show in My Schedule
Mon 26 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: Digital
Note: Egen sal eller digitalt
Wed 28 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Marina Zelenina
Location: Digital
Thu 29 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: Digital
Note: Egen sal eller digitalt
Thu 29 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Marina Zelenina
Location: Digital
Week 18 2021 Show in My Schedule
Mon 3 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: Digital
Note: Egen sal eller digitalt
Wed 5 may 13:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Marina Zelenina
Location: Digital
Thu 6 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: Digital
Note: Egen sal eller digitalt
Thu 6 may 13:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Marina Zelenina
Location: Digital
Week 19 2021 Show in My Schedule
Mon 10 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: Digital
Note: Egen sal eller digitalt
Wed 12 may 13:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Marina Zelenina
Location: Digital
Week 20 2021 Show in My Schedule
Mon 17 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: Digital
Note: Egen sal eller digitalt
Wed 19 may 13:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Marina Zelenina
Location: Digital
Thu 20 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: Digital
Note: Egen sal eller digitalt
Thu 20 may 13:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Marina Zelenina
Location: Digital
Week 21 2021 Show in My Schedule
Mon 24 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hjalmar Brismar
Location: Digital
Note: Egen sal eller digitalt
Week 23 2021 Show in My Schedule
Mon 7 jun 14:00-19:00 Tentamen
VT 2021
Examination Teachers: Hjalmar Brismar
Location: FB55
Feedback News