Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 27 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB51
Tue 27 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB51
Thu 29 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB51
Thu 29 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB51
Week 36 2019 Show in My Schedule
Tue 3 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB51
Tue 3 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB51
Week 37 2019 Show in My Schedule
Tue 10 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB51
Tue 10 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB51
Week 38 2019 Show in My Schedule
Tue 17 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB51
Tue 17 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB51
Week 39 2019 Show in My Schedule
Tue 24 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB51
Tue 24 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB51
Week 40 2019 Show in My Schedule
Tue 1 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB51
Tue 1 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB51
Thu 3 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB51
Thu 3 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB51
Week 41 2019 Show in My Schedule
Tue 8 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB51
Tue 8 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB51
Week 44 2019 Show in My Schedule
Tue 29 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FD41
Tue 29 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FD41
Week 45 2019 Show in My Schedule
Tue 5 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FP21
Tue 5 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FP21
Week 46 2019 Show in My Schedule
Tue 12 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FD41
Tue 12 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FD41
Week 47 2019 Show in My Schedule
Tue 19 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FD41
Tue 19 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FD41
Week 48 2019 Show in My Schedule
Tue 26 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FD41
Tue 26 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FD41
Week 49 2019 Show in My Schedule
Tue 3 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FD41
Tue 3 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FD41
Thu 5 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB55
Thu 5 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FB55
Week 50 2019 Show in My Schedule
Tue 10 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FD41
Tue 10 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Jerker Widengren
Location FD41
Week 2 2020 Show in My Schedule
Tue 7 jan 14:00-19:00 Tentamen
HT 2019
Examination Teachers: Jerker Widengren
Location FB51, FB55
Tue 7 jan 14:00-19:00 Tentamen
HT 2019 SAP
Examination Teachers: Jerker Widengren
Location FB51, FB55
Feedback News