Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 48 2020 Show in My Schedule
Tue 24 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Vladislav Korenivski
Location: FB55
Thu 26 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Vladislav Korenivski
Location: FB55
Fri 27 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Vladislav Korenivski
Location: FB55
Week 49 2020 Show in My Schedule
Tue 1 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Vladislav Korenivski
Location: B3
Thu 3 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Vladislav Korenivski
Location: FB55
Fri 4 dec 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Vladislav Korenivski
Location: FB55
Week 50 2020 Show in My Schedule
Tue 8 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Vladislav Korenivski
Location: FB55
Thu 10 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Vladislav Korenivski
Location: FB55
Fri 11 dec 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Vladislav Korenivski
Location: FB55
Week 2 2021 Show in My Schedule
Wed 13 jan 14:00-19:00 Tentamen
HT 2020
Examination Teachers: Vladislav Korenivski
Location: Digital
Week 14 2021 Show in My Schedule
Thu 8 apr 14:00-19:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Vladislav Korenivski
Location: FB55
Feedback News