Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 26 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 TNTEM
Lecture Teachers: Muhammet Toprak
Week 45 2020 Show in My Schedule
Mon 2 nov 13:00-17:00 Projektarbete
HT 2020 TNTEM
Projektarbete
Week 46 2020 Show in My Schedule
Mon 9 nov 13:00-17:00 Projektarbete
HT 2020 TNTEM
Projektarbete
Wed 11 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2020 TNTEM
Laboratory
Week 47 2020 Show in My Schedule
Mon 16 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2020 TNTEM
Laboratory
Wed 18 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2020 TNTEM
Laboratory
Week 48 2020 Show in My Schedule
Mon 23 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2020 TNTEM
Laboratory
Wed 25 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2020 TNTEM
Laboratory
Week 49 2020 Show in My Schedule
Mon 30 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2020 TNTEM
Laboratory
Wed 2 dec 13:00-16:00 Laboration
HT 2020 TNTEM
Laboratory
Week 50 2020 Show in My Schedule
Mon 7 dec 13:00-16:00 Laboration
HT 2020 TNTEM
Laboratory
Wed 9 dec 13:00-17:00 Seminarium
HT 2020 TNTEM
Seminar
Feedback News