Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 25 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Joydeep Dutta
Location: FB55
Thu 27 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Joydeep Dutta
Location: FB55
Week 36 2020 Show in My Schedule
Tue 1 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Joydeep Dutta
Location: FD41
Thu 3 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Joydeep Dutta
Location: FB55
Week 37 2020 Show in My Schedule
Tue 8 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Joydeep Dutta
Location: FP21
Thu 10 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Joydeep Dutta
Location: FB55
Week 38 2020 Show in My Schedule
Tue 15 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Joydeep Dutta
Location: FB55
Thu 17 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Joydeep Dutta
Location: FB51
Week 39 2020 Show in My Schedule
Tue 22 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Joydeep Dutta
Location: FD41
Thu 24 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Joydeep Dutta
Location: FD41
Week 40 2020 Show in My Schedule
Tue 29 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Joydeep Dutta
Location: FD41
Thu 1 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Joydeep Dutta
Location: FD41
Fri 2 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Joydeep Dutta
Location: FB51
Week 41 2020 Show in My Schedule
Tue 6 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Joydeep Dutta
Location: FD41
Thu 8 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Joydeep Dutta
Location: FP21
Fri 9 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Joydeep Dutta
Location: FB51
Week 42 2020 Show in My Schedule
Tue 13 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Joydeep Dutta
Location: FD41
Fri 16 oct 14:00-16:00 Tentamen
HT 2020
Examination Teachers: Joydeep Dutta
Location: FB52
Feedback News