Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 24 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location: M37
Tue 25 aug 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location: L42
Wed 26 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location: Q11
Thu 27 aug 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location: M37
Week 36 2020 Show in My Schedule
Mon 31 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location: M37
Tue 1 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location: L42
Wed 2 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location: L43
Thu 3 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location: M37
Fri 4 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location: M36
Week 37 2020 Show in My Schedule
Mon 7 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location: M37
Tue 8 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location: L42
Fri 11 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location: M37
Week 38 2020 Show in My Schedule
Tue 15 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location: L42
Wed 16 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location: L43
Thu 17 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location: M37
Fri 18 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location: L42
Week 39 2020 Show in My Schedule
Mon 21 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location: M37
Tue 22 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location: L42
Wed 23 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location: L43
Week 40 2020 Show in My Schedule
Mon 28 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location: M37
Tue 29 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location: L42
Wed 30 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location: L43
Thu 1 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location: M37
Week 41 2020 Show in My Schedule
Mon 5 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location: M37
Tue 6 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location: L42
Wed 7 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location: L43
Week 43 2020 Show in My Schedule
Wed 21 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2020
Examination Teachers: Anand Srinivasan
Location: Q11, Q13
Week 51 2020 Show in My Schedule
Mon 14 dec 08:00-13:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Anand Srinivasan
Location: D33
Feedback News