Degree Project at Sustainable Development, Environmental Science and Engineering (SEED)

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din gruppwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Welcome to the course web site for the Degree Project at SEED. The degree projects are part of following master programmes at SEED.

Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure

Sustainable Technology

Sustainable Urban Planning and Design

The thesis is the final course of the program when you complete an academic work at advanced level during a semester. On this page you will find all information about the degree project.

If you have any questions regarding supervisor & examiner, please contact the below course responsible of the respective courses

AL227X - Monika Olsson (monika@kth.se)

AL230X Katrin Grünfeld (katring@kth.se)

AL250X - Anna Björklund (exjobb-fms@abe.kth.se)

AF283X - Anders Wörman (worman@kth.se)

 

For all questions regarding presentation dates, fixing an opponent and booking room, please contact course assistant 

Archana Ashok (archanaa@kth.se)   - For all course codes

 

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter