Feedback från användare

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din gruppwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Förvaltningsobjektet E-lärande ansvarar för utveckling av  Kurs-, Program-, Gruppwebbar samt Personliga Menyn och äger denna grupp.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Är något trasigt eller vill du ge feedback?

Anmäl fel till it-supporten - då något är trasigt

Ge feedback - då du ser behov av förbättringar

------------------------------------------------------------------------------------------------

Behöver du hjälp?

Kontakta it-supporten - då du behöver hjälp

Lärare kan även få pedagogiskt stöd och instruktioner m.h.a.:

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatera dig om ändringar

Se vad som är nytt - då du vill uppdatera dig om ändringar som gjorts

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter