Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Feedback från användare

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Förvaltningsobjektet E-lärande ansvarar för utveckling av  Kurs-, Program-, Gruppwebbar samt Personliga Menyn och äger denna grupp.

Behöver du hjälp?

Kontakta it-supporten - då du behöver hjälp eller vill felanmäla något som är trasigt.

Uppdatera dig om ändringar

Se vad som är nytt - då du vill uppdatera dig om ändringar som gjorts i grupp- och programwebbar samt personliga menyn.