IT

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

IT är den del av Gemensamt verksamhetsstöd på KTH som arbetar med IT-stöd för hela KTH:s verksamhet.

Syftet med den här KTH Social-gruppen är att vara intranät för ledning och administration på IT. Alla anställda på IT ska ha administratörsrättigheter för att få tillgång till informationen som är publicerad här. Är du anställd på IT och ännu inte blivit tillagd som administratör, så be din chef eller någon av dina kollegor att lägga till dig.

För dig som behöver hjälp med IT-frågor på KTH finns kontaktinformation, dokumentation här:

Administrators

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News