Artiklar

För en total lista över artiklar som PU skrivit fram till juni 2016, se bilaga 5 till PU-slutrapporten.

Artiklar om själva PU-verksamheten

Berglund, A., Havtun, H., Johansson, H.B., Jerbrant, A., Andersson, M., Hedin,B., Soulard, J., Kjellgren, B., The pedagogic developers initiative – changing educational practices and strengthening CDIO skills. In Proceedings of the 11th International CDIO Conference, Chengdu University of Information Technology, Chengdu, Sichuan, P.R. China, June 8-11, 2015.

Berglund, A., Havtun, H., Jerbrant, A., Wingård, L., Andersson, M., Hedin, B., Soulard, J., Kjellgren, B., The pedagogical developers initiative – development, implementation and lessons learnt from a systematic approach to faculty development. In Proceeding of the 12th International CDIO Conference, Turku University of Applied Sciences, Turku, Finland, June 12-16, 2016 (pp. 497-508). Turku University.

Berglund, A., Havtun, H., Jerbrant, A., Wingård, L., Andersson, M., Hedin, B., & Kjellgren, B. (2017). The Pedagogical developers initiative: Systematic shifts, serendipities, and setbacks. In Proceedings of the 13th International CDIO Conference.

Kjellgren, B., Havtun, H., Wingård, L., Andersson, M., Hedin, B., Hjelm, N., & Berglund, A. (2018). The Pedagogical developers initiative - Sustainable impact or falling into oblivion? In Proceedings of the 14th International CDIO Conference (pp. 738-747). Kanazawa Institute of Technology.

Artiklar om pedagogiska lärarenkäten

B. Kjellgren, M. Andersson, H. Havtun, V. Kann (2020). Looking from the inside: Peer-exploration of teaching and learning experiences and attitudes among faculty at a technical university. In Proc. 50:th Frontiers in Education, Uppsala universitet. PDF

M. Andersson, H. Havtun, B. Kjellgren, V. Kann (2020). Gärna pedagogisk utveckling - men inte utan tid och erkännande: Lärares syn på pedagogik och utvecklingsarbete. Presented at NU2020 Hållbart lärande, Stockholm, p. 151. PDF

Administrator Viggo Kann created page 8 March 2017

Administrator Viggo Kann changed the permissions 10 March 2020

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
Feedback News