Pedagogiska utvecklare vid KTH:s skolor

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Detta är skolornas pedagogiska utvecklarnas gruppwebb. Den används huvudsakligen för PU-internt arbete, men det finns också information som är öppen för alla.

Om du vill läsa mer om de pedagogiska utvecklarnas arbete på KTH rekommenderas PU-rapporten som beskriver bakgrunden och det arbete som bedrevs under 2014-2016.

PU lät sig bland annat inspireras av nobelpristagaren Carl Wiemans ”Science Education Initiative”, som bygger på att utbildningen ska förbättras genom att lärare kontinuerligt utvärderar sina kurser och utvecklar kurserna med pedagogiska praktiker som har stöd i utbildningsvetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.

Feedback News