Pedagogiska utvecklare vid KTH:s skolor

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Detta är skolornas pedagogiska utvecklarnas gruppwebb. Den används huvudsakligen för PU-internt arbete, men det finns också information som är öppen för alla.

Om du vill läsa mer om de pedagogiska utvecklarnas arbete på KTH rekommenderas PU-rapporten som beskriver bakgrunden och det arbete som bedrevs under 2014-2016.

PU lät sig bland annat inspireras av nobelpristagaren Carl Wiemans ”Science Education Initiative”, som bygger på att utbildningen ska förbättras genom att lärare kontinuerligt utvärderar sina kurser och utvecklar kurserna med pedagogiska praktiker som har stöd i utbildningsvetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.

Feedback News