News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

July 2020
Administrator Rasmus Kaj posted 12 July 2020
Administrator commented 12 July 2020

Jag har cyklat in och petat igång saker, så det mesta är förhoppningsvis igång och funkar som det ska.

 
October 2018
Administrator Rasmus Kaj created event 31 October 2018
 
November 2012
Administrator Rasmus Kaj created event 25 October 2012

Rasmus Kaj tagged with höstmöte. 25 October 2012

Administrator Rasmus Kaj edited 25 October 2012

Q24

Administrator Rasmus Kaj edited 25 October 2012

Välkommen till stackens höstmöte!  Plats och dDagordning meddelas här inom kort.

Administrator Rasmus Kaj edited 29 November 2012

Välkommen till stackens höstmöte!  Dagordning meddelas här inom kortfinns på stackens webb.

 
August 2012
Administrator Rasmus Kaj created event 31 August 2012

Rasmus Kaj tagged with Öppet hus. 31 August 2012

 
February 2012
Administrator Rasmus Kaj created event 16 February 2012

Rasmus Kaj tagged with vårmöte. 16 February 2012

 
January 2012
Rasmus Kaj created event 16 December 2011

Rasmus Kaj tagged with höstmöte and val. 16 December 2011

Rasmus Kaj edited 16 December 2011

Härmed kallas Stackens medlemmar till Stackens höstmöte 2011, tisdagen den 20:e december klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan. Sal Q22.Förslag till dagordning:


* Mötets öppnande
* Val av mötesordförande
* Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
* Val av justeringsmän tillika rösträknare
* Val av mötessekreterare
* Frågan om dagordningens godkännande
* Tillkännagivande av röstlängd
* Val av styrelse
* Fastställande av firmatecknare
* Val av revisorer
* Val av valberedning
* Fastställande av årsavgift
* Fastställande av budget
* Övriga frågor
* Mötets avslutande
Är du intresserad av stackens verksamhet? Kan du tänka dig att vara med i Stackens styrelse? Kontakta valberedningen@stacken.kth.se.

Administrator commented 26 January 2012
 
August 2011
Rasmus Kaj created event 22 August 2011

Rasmus Kaj tagged with ths and kårens dag. 22 August 2011

Administrator commented 22 August 2011
 
April 2011
Rasmus Kaj posted 4 April 2011

Rasmus Kaj tagged with eizo. 6 April 2011

Administrator commented 6 April 2011

Nu i kväll alltså!  Jag tycker det verkar intressant, så jag ska i alla fall försöka vara där.

 
March 2011
Stefan Berggren posted 28 March 2011

Stefan Berggren tagged with stackenföreläsning and monotone. 28 March 2011

Rasmus Kaj tagged with versionshantering. 28 March 2011

 
Feedback News