News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

Scheduling staff created event 18 October at 14:21
 
Scheduling staff created event 11 October at 15:13
 
Scheduling staff created event 10 October at 08:42
Scheduling staff edited 10 October at 11:23

31c019b9-674b-41ca-aa5b-6b0a2ab0cc68a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

Scheduling staff edited 10 October at 13:33

Torsdag 10 oktober 2019 kl 157:00 - 179:00

a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c

 
Scheduling staff created event 10 October at 12:03
Scheduling staff edited 10 October at 13:43

[u'CLGYM_TIKT_2', u'CINEK_EHUI_2INEK_EHUI_3', u'CLGYM_TIKT_3', u'CINEK_TMAI_3', u'CINEK_TMAI_2', u'CLGYM_TEMI_5', u'CLGYM_TEMI_4', u'CLGYM_TEMI_3', u'CLGYM_TEMI_2', u'CINEK_DKOI_3', u'CINEK_DKOI_2', u'CLGYM_1', u'CLGYM_2', u'CLGYM_3', u'CLGYM_TIKT_4', u'CLGYM_TIKT_5', u'CLGYM_MAFY_3INEK_2', u'CLGYM_MAFY_2', u'CLGYM_MAFY_54', u'CLGYM_MAFY_4TIKT_2', u'CINEK_EHUI_3', u'CLGYM_TIKT_32', u'CINEK_PFRI_3', u'CINEK_PFRI_2', u'CLGYM_MAKE_2', u'CLGYM_MAKE_3', u'CINEK_2', u'CLGYM_MAKE_4FY_3', u'CLGYM_MAKE_54', u'CINEK_3']

 
Scheduling staff created event 10 October at 08:43
Scheduling staff edited 10 October at 11:23

31c019b9-674b-41ca-aa5b-6b0a2ab0cc68563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a

 
Scheduling staff created event 10 October at 08:43
Scheduling staff edited 10 October at 11:23

fc778271-7ea4-4a0e-9ee3-0e5a429c75e3563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a

 
Scheduling staff created event 10 October at 08:43
Scheduling staff edited 10 October at 11:23

fc778271-7ea4-4a0e-9ee3-0e5a429c75e3563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a

 
Scheduling staff created event 2 October at 12:46
 
Scheduling staff created event 2 October at 12:26
 
Scheduling staff created event 2 October at 12:26
 
Feedback News