Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your programme web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

More information

These pages are directed to the whole programme and positioned after the Calendar in the menu. Only programme level admins can edit the pages.

Page Can read Last changed
Studievägledning CLGYMEveryone2020-04-22
KontaktEveryone2020-01-16
ANSLAGSTAVLA CLGYMStudents2018-09-20
ProgramöversiktEveryone2016-06-13
Utbildningsplaner för CLGYMEveryone2016-06-13
Val inom utbildningEveryone2016-06-13
Anmälan till kurser inför hösten 2017 CLGYMEveryone2017-04-28
Kurser som ges för sista gångenEveryone2016-06-13
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)Everyone2019-08-10
Att söka VFU-plats självEveryone2018-10-09
Hur går processen med VFU-placering till?Everyone2018-10-09
Syfte och mål med VFUEveryone2018-10-09
 Checklista för studenterEveryone2018-10-09
Degree Project in Technology and Learning, LT200xEveryone2019-06-08
Diverse regler CLGYMEveryone2019-08-14
ExamensinformationEveryone2018-03-26
Framtidens lärare i samverkan med KTHEveryone2019-09-04
Program Minikonferens 19/9Everyone2019-09-29
Program Minikonferens 28/3 2019Everyone2019-08-07
Presentationer, publikationer och material om CL och CLGYMEveryone2019-08-23
Programstudierektorer CLGYMLogged in users2019-01-18
Supplemental Instruction (SI)Everyone2019-05-31
SI VT2019Everyone2019-06-10
SI-verksamhet HT 2019Everyone2019-11-19
Svenska skolor utomlandsEveryone2018-10-09
Tillgång till Stockholms UniversitetsbibliotekStudents2018-02-13
Tips från studenter som haft praktikEveryone2018-10-09
Villkorligt valfria kurserStudents2019-04-26

Programmme wiki

Wiki pages are directed to the whole programme and placed under the wiki. All students and administrators can edit the pages.

Page Can read Last changed
ForumLogged in users2019-07-29
MAFYLogged in users2019-07-29
MAKELogged in users2019-07-29
TEMILogged in users2019-07-29
TIKTLogged in users2019-07-29
Feedback News