Master of Science in Engineering and in Education

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Borggården på KTH

Här finns information till studenter som går programmet Civilingenjör och lärare. Tanken är att du ska kunna ställa frågor, som kan besvaras av studievägledare, utbildningsadministratör, lärare eller av studiekamrater.

Om du inte går programmet men är intresserad av att veta mer, läs mer på utbildningswebben.

Lämna gärna synpunkter på hur programsidan fungerar för just Dig och säg till om någon information är oklar eller saknas. Vi försöker kontinuerligt förbättra sidan så att den ska vara ett bra stöd i Dina studier och i kontakt med personal och andra studenter.

Information om covid-19 från KTH

Håll dig uppdaterad här: KTH om covid-19 för studenter

Välkommen på digital drop-in

Träffa studievägledare eller internationella koordinatorer under våra drop-in-tider. 

Obs! För närvarande har vi ingen fysisk drop-in mottagning. Vi är dock tillgängliga motsvarande tider för telefondrop-in. Kontakta din studievägledare/koordinator eller anmäl dig via länken nedan så ringer vi upp dig i tur och ordning.

Anmälan till drop in    

Drop-in-tider: 
Tisdag kl 9.00-11.30 
Torsdag kl. 9.00-11.30  

OBS! Omregistrering av kurs görs hos kurs- och studentexpeditionerna: https://www.kth.se/student/studievagledning-kontakt/kurs-och-studentexpeditioner-1.328345


Vi arbetar med programmet

Roll

Namn och kontaktuppgifter

Studievägledare

Fredrik Berglund
svl-clgym@itm.kth.se

Internationell koordinator

Linda Böckman Gelin
lindabg@kth.se 

Utbildningshandläggare samt
handläggare för VFU

Linda Larsson
studentservice@itm.kth.se

Programansvarig

Annica Hofberg
programansvarig-clgym@kth.se

Feedback News