Master of Science in Engineering and in Education

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till programwebben för Civilingenjör och lärare!

Här finns information till studenter som går programmet Civilingenjör och lärare. Tanken är att du ska kunna ställa frågor, som kan besvaras av studievägledare, utbildningsadministratör, lärare eller av studiekamrater. Om du inte går programmet men är intresserad av att veta mer, läs mer här.

Lämna gärna synpunkter på hur programsidan fungerar för just Dig och säg till om någon information är oklar eller saknas. Vi försöker kontinuerligt förbättra sidan så att den ska vara ett bra stöd i Dina studier och i kontakt med personal och andra studenter.

Målsättningen är att förenkla tillgången till svar på frågor och göra det lättare att orientera bland olika system på KTH.

Information om coronaviruset för studenter och medarbetare

Aktuell information gällande covid-19  

______________________________   

ITM: Drop-in hos studievägledningen och internationella koordinatorerna

OBS! endast digital drop in gäller för tillfället.          

Ordinarie drop-in tider: 
tisdag kl 9.00-11.30 
torsdag kl. 9.00-11.30   

Studievägledare: Alicia Lissenko (tjänstledig)
Frågor skickas till
svl-clgym@itm.kth.se
Internationell koordinator: Paiman Parosh

Feedback News