News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

Scheduling staff created event 11 June at 14:41
Scheduling staff edited 2 hours ago

1a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9

 
Scheduling staff created event 15 August at 14:15
Scheduling staff edited 15 August at 14:19

Redovisning av Adeptuppdragen

Scheduling staff edited 15 August at 14:25

Redovisning av Adeptuppdragen

 
Scheduling staff created event 12 August at 07:03
Scheduling staff edited 13 August at 13:04

4e66e1af-3d92-4584-8559-b229d5f1030e

 
Scheduling staff created event 12 August at 06:53
Scheduling staff edited 12 August at 06:58

UMK212, Infopass VFU Obligatorisk

 
Scheduling staff created event 9 August at 12:52
 
Scheduling staff created event 11 June at 14:44
Scheduling staff edited 5 August at 10:00

Tisdag 13 augusti 2019 kl 156:00 - 198:00

 
Scheduling staff created event 11 June at 14:41
Scheduling staff edited 5 August at 10:00

Torsdag 15 augusti 2019 kl 145:00 - 187:00

 
June 2019
Scheduling staff created event 12 June at 04:31
Scheduling staff edited 26 June at 09:57

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.

 
Scheduling staff created event 11 June at 14:12
Scheduling staff edited 26 June at 09:56

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.

 
Feedback News