Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Första veckan v. 24

2024 års omgång av Kompletterande pedagogisk utbildning börjar måndagen 10 juni. För att påbörja studierna och bli registrerad på kurserna måste du delta under första veckan. Upprop och registrering sker måndag 10 juni kl 09.15 i lokal: M311, Brinellvägen 66 på KTHs campus.

Nedan information kan komma att uppdateras vidare under våren.

Registrering/upprop och introduktion

Det är obligatoriskt att närvara på registreringen/uppropet.

Legitimationskontroll görs mot uppropslista och det är viktigt att du ta med giltig id-handling. Vid detta tillfälle kommer KTH-konto, passerkort och informationsblad delas ut. 

Obligatorisk registrering

För att bli formellt inskriven på programmet måste du registrera dig på sommarens kurser. Registreringen öppnar den 10 juni och stänger den 18 juni. Har du inte registrerat dig senast den 18 juni har du förlorat din plats på programmet. Under vecka 24 (10-14 juni) kommer vi gå igenom KTHs hemsida och hjälp kommer finnas för frågor kring exv registrering och kursernas canvassidor.

Litteratur för kurserna under sommar 2024

I litteraturlistan finner du de böcker du behöver till kursstart. Övrig litteratur som ingår i kursen kommer finnas tillgänglig via kursens canvassida

Schema 

Undervisning under vecka 24 sker på plats på KTH campus. Litteratur som du behöver ha tillgång till från start hittar du i följande dokument:

Hitta lokalen via: https://www.kth.se/places 

Schema för hela sommarterminen kommer publiceras här. 

Sommartermin 1 har undervisning v24, v26 (26 - 27 juni) samt hela v34. Vecka 35 startar höstterminen.

Schema KPULU sommar1 2024 - uppdateras under maj.