Kompletterande pedagogisk utbildning 2021–2022

Utbildningsprogrammet Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) omfattar 90 hp och leder fram till ämneslärarexamen för gymnasieskolan eller åk 7–9 i grundskolan. 60 hp utgörs av den s.k. utbildningsvetenskapliga kärnan och handlar om pedagogik, didaktik, ledarskap, utbildningshistoria, bedömning m.m. 30 hp är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) när studenterna är ute i skolor och undervisar, studerar verksamheten, utför undersökningar etc.

Genom KTH:s KPU kan man bli lärare i fysik, kemi, matematik och/eller teknik. En förutsättning för att antas till programmet är att man har tillräckligt med poäng i undervisningsämnena sedan tidigare.

Utbildningen börjar i juni ett år och avslutas kring månadsskiftet augustiseptember året efter. Den börjar med en sommartermin (15 hp), vilken följs av en hösttermin (30 hp), en vårtermin (30 hp) och ytterligare en sommartermin (15 hp).

Programmet ges på deldistans. Pga coronaviruset kommer undervisningen under sommaren 2021 att bli på distans. De två första dagarna finns möjlighet att delta antingen på plats på KTH campus eller på distans. Under hösten och våren hoppas vi att studenterna ska kunna komma till KTH några dagar per månad och däremellan studera på distans via en webbplattform. Det ingår två långa perioder med verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 8 veckor på hösten och 10 veckor på våren. VFU:n kan vanligen utföras på studentens hemort.

Sommaren 2021 kommer det att vara schemalagd undervisning för alla studenter under veckorna 24, 27 samt 34.

Under den första sommaren läses följande kurser:

Övrig information

Feedback News