Degree Programme in Architecture

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Nya Arkitekturskolan.jpg

Välkommen till programwebben för Arkitektutbildningen 300hp

Här kan du som student vid Arkitekturskolan ta del av information kring allt som rör programmet och studierna.

I vänstermarginalen hittar du program -och kursrelaterad information uppdelat per ämne. Under varje flik finns information om vem du ska kontakta i frågan.

Alla studenter som går programmet får automatiskt en prenumeration och blir notifierade via sin KTH-mail om det som skrivs här. 

 

Welcome to the programme website

On these pages students and employees at KTH School of Architecture can share information, discuss and ask questions about everything related to the programme and the studies. In the left margin there are links to programme and study related information.

All students admitted to this programme will automatically get a subscription and therefore receive notifications through e-mail about activities on this page.

Feedback News