Litteraturlista

Litteraturlista för Tekniskt basår, höstterminen 2020

Nytt för i år är att alla studenter som läser tekniskt basår kan få tillgång till sin kurslitteratur via Inläsningstjänst – det vill säga inte bara de studenter som har en läs- eller skrivnedsättning. Det handlar då om inlästa böcker, och dessa kan antingen användas som ett komplement till tryckta böcker eller på egen hand. För att tillgång till inläst kurslitteratur är det bara att mejla KTH Biblioteket på biblioteket@kth.se

Fysik

Heureka! Fysik 1 och 2 Basåret Teoribok

ISBN 978-91-27-44710-3
Länk till boken hos förlaget

Heureka! Fysik 1 och 2 Basåret Övningsbok

ISBN 978-91-27-44711-0
Länk till boken hos förlaget

Fysik 1000

Ekholm P. U., Frænkel L., Höreck S., Schale C. (2007) 
ISBN 978-91-973708-7-5
Länk till boken hos förlaget

Kemi

Gymnasiekemi 1

Stig Andersson, Artur Sonesson, mfl. 
ISBN978-91-47-08557-6
Länk till boken hos förlaget

Kemi 1000

Thylander, Johansson
ISBN 978-91-973708-4-4
Länk till boken hos förlaget

Matematik

Matematik 5000+ 3c BASÅRET

ISBN 978-91-27-45715-7
Länk till boken hos förlaget

Matematik 5000 4

ISBN 978-91-27-42632-0
Länk till boken hos förlaget

Matematik 5000 5

ISBN 978-91-27-44169-9
Länk till boken hos förlaget

Formelsamling

Formler och tabeller

(Natur & kultur 2019)
Björk L-E., Brolin H., Pilström H., Alponce R. 
ISBN 978-91-27-45720-1
Länk till boken hos förlaget

eller
(Natur & kultur 2012)
ISBN 978-91-27-42245-2
Länk till boken hos förlaget

eller
(Natur & kultur 1998)
ISBN 978-91-27-72279-8

Ovanstående formelsamlingar är de enda som är godkända att ha med vid kontrollskrivningar och tentamina. OBSERVERA att du själv ansvarar för att formelsamlingen inte innehåller några som helst anteckningar. Detta är speciellt viktigt att beakta om du köper begagnad litteratur.

Litteraturen kan t ex köpas på kårbokhandeln som är belägen på KTH Campus Valhallavägen, Drottning Kristinas väg 15-19.

Alla böcker utom Matematik 5000 4 och Matematik 5000 5 behöver köpas direkt. Matematik 5000 4 och Matematik 5000 5 används först andra terminen.

Du bör dessutom skaffa

 • Linjal och gradskiva
 • Penna
 • Rutat papper
 • NYTT HT20: Miniräknare, observera att endast följande modeller är tillåtna på kontrollskrivningar och tentamina:
  SHARP EL-W531TH-(färgbeteckning)
  SHARP EL-W531TG-(färgbeteckning)
  CASIO FX-82EX
  CASIO FX-82ES PLUS
  TI-30XB MultiView
  TI-30XS MultiView

Litteraturlista tekniskt basår höst 2020.pdf

Feedback News