Garantiplats

Garantiplats efter Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2

Du som har gått Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2, har, om alla kurser är avklarade, en garantiplats på någon av KTH:s civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar samt till Ämneslärarutbildning 7-9, med inriktning mot teknik, 270 hp.Är du intreserad av att påbörja Teknik och ekonomi som börjar i januari, ansök på antagning.se under asnökningsperioden på hösten och kontakta därefter omgående din studievägledare för att använda din garantiplats.

Feedback News