Garantiplats

Garantiplats efter Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2

Du som har gått Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2, har, om alla kurser är avklarade, en garantiplats på någon av KTH:s civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar samt till Ämneslärarutbildning 7-9, med inriktning mot teknik, 270 hp.Är du intreserad av att påbörja Teknik och ekonomi som börjar i januari, ansök på antagning.se under asnökningsperioden på hösten och kontakta därefter omgående din studievägledare för att använda din garantiplats.

Studievägledaren har minst ett schemalagt informationstillfälle per termin om Garantiplatsen.

Läs mer här:https://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet/antagning/garantiplats-efter-teknisk-basutbildning-1.72770

Feedback News