News feed

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

February 2021
Scheduling staff created event 12 February 2021
Scheduling staff edited 26 February 2021

['TBASE_1', 'TBUDA_1', 'TBTMS_1', 'TBASE_1']

Scheduling staff edited 12 March 2021

['TBASEUDA_1', 'TBUDAASE_1', 'TBTMS_1']

Scheduling staff edited 7 May at 20:08

['TBTMS_1', 'TBUDA_1', 'TBASE_1', 'TBTMS_1']

 
January 2021
Scheduling staff created event 7 January 2021
Scheduling staff edited 22 January 2021

['TBASE_1', 'TBTMS_1', 'TBUDA_1', 'TBASE_1']

Scheduling staff edited 29 January 2021

['TBTMSASE_1', 'TBUDA_1', 'TBASETMS_1']

Scheduling staff edited 2 February 2021

['TBASETMS_1', 'TBUDA_1', 'TBTMSASE_1']

Scheduling staff edited 5 February 2021

['TBASE_1', 'TBTMS_1', 'TBUDA_1', 'TBASE_1']

Scheduling staff edited 7 May at 19:30

['TBASE_1', 'TBTMS_1', 'TBUDA_1', 'TBASE_1']

 
December 2020
Scheduling staff created event 14 December 2020
Scheduling staff edited 14 December 2020

Nyantagna VT21, Basår termin 2 - Plugga smart. Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog. Via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/63065376654

Scheduling staff edited 18 December 2020

['TBASE_1', 'TBASDA_1', 'TBTMS_1', 'TBASAD_1']

Scheduling staff edited 7 May at 18:27

['TBASEA_1', 'TBASAE_1', 'TBTMS_1', 'TBASD_1']

 
Scheduling staff created event 14 December 2020
Scheduling staff edited 14 December 2020

Nyantagna VT21, Basår termin 2 - Hitta balansen i studentlivet. En föreläsning som ger dig verktyg till ett välfungerande studentliv. Via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/68904833102

Scheduling staff edited 18 December 2020

['TBASE_1', 'TBASDA_1', 'TBTMS_1', 'TBASAD_1']

Scheduling staff edited 7 May at 18:27

['TBASEA_1', 'TBASAE_1', 'TBTMS_1', 'TBASD_1']

 
Scheduling staff created event 1 December 2020
 
Scheduling staff created event 1 December 2020
 
Scheduling staff created event 1 December 2020
 
Scheduling staff created event 1 December 2020
 
November 2020
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 24 November 2020

Hitta balansen i studentlivet - En föreläsning som ger dig verktyg till ett välfungerande studentliv. Via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/68576723503

Scheduling staff edited 7 May at 18:27

['TBTMD_1', 'TBTMHS_1', 'TBTMSH_1']

 
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 24 November 2020

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog. Via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/66114764166

Scheduling staff edited 7 May at 18:27

['TBTMD_1', 'TBTMHS_1', 'TBTMSH_1']

 
Feedback News