Studieavbrott och anstånd

Ett studieavbrott är ett definitivt avbrott av studierna. Det innebär att du inte kommer att slutföra studierna på programmet och avsäger dig din utbildningsplats. 

Länk till formulär för studieavbrott.

 

Anstånd med att påbörja studierna kan medges om det finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter.

Skicka in en redogörelse där du förklarar skälen till att du vill ha anstånd. Du ska också styrka din ansökan med dokument som till exempel läkarintyg eller intyg från arbetsgivaren. Skicka din ansökan till info@kth.se. Skriv ”Anstånd” i ämnesraden.

Länk till information om anstånd.

Feedback News