Antagningsstatistik

På följande sida kan ni söka fram antagningsstatistik ifrån föregående antagningsomgångar:

https://statistik.uhr.se/ 

Urvalsgrupper

BI - Gymnasiebetyg

BII - Gymnasiebetyg med komplettering (om ni t.ex. inte läst matematik 3 och får behörigheten genom basåret)

T10 - Basåret

T20 - Basterminen

HP - Högskoleprovet

En * symbol betyder att alla som sökte kom in i urvalsgruppen.

En - symbol betyder att det inte var någon som sökte och kom in i den urvalsgruppen.

Obs! Ni söker i alla urvalsgrupper ni är behöriga att söka inom, men ni måste fylla i garantiplatsformuläret för att kunna söka in med garantiplatsen.

Feedback News