Viktig information om tidpunkter för tentamen & omtentamen

Vi rekommenderar studenter att hålla sig uppdaterade med information på KTHs hemsida gällande datum för tider för tentamen och omtentamen samt anmälan till tentamen. En justering har t.ex. gjorts gällande anmälan till Omtentaperiod 4, 10-22 augusti.
Anmälan öppnar Torsdag 25 juni och stänger Torsdag 19 juli kl. 23:59

https://www.kth.se/student/schema/tidpunkter-for-tentamen-omtentamen-1.278515 

För generell information om tentamen samt information om tentamen i samband med Coronaviruset hänvisar vi till denna websida:

https://www.kth.se/student/kurs/tentamen

Med vänliga hälsningar,

Studievägledningen