Till innehåll på sidan

Tentamen

På KTH finns det regler för hur tentamina (salsskrivningar) ska genomföras. Som student är du skyldig att känna till och följa de regler som gäller examination vid KTH.

Inför kommande tentaperiod 15-23 oktober

Examination kommer huvudsakligen ske på distans.

Det här gäller vid tentamen på distans

Salstentamen kommer inte hållas annat än i särskilda fall, om det kan motiveras av pedagogiska skäl. För de fall där salstentamen kommer att förekomma har KTH anpassat genomförandet utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bedömningar.

Samtliga tentamensvakter har fått tydlig information om hur salstentamen ska genomföras på ett så smittskyddsäkert sätt som möjligt. Vakterna tillhör ingen riskgrupp och är högst 69 år. Alla tentamensplatser har rekommenderad distans mellan sig i tentasalarna. Handsprit kommer att finnas utanför salarna och på angränsande toaletter. Vid ID-kontroll måste munskydd tas av, men under själva skrivtiden kan munskydd bäras. Om du bär munskydd under tentan, ta med det när du går.

Allmänna tentamensregler

Vid tentamen under tentamensperioderna samt vid mindre omfattande prov, t ex kontrollskrivningar, gäller obligatorisk anmälan.

En anmälan gör du genom att logga in på personliga menyn som finns längst upp på KTH:s webbsida och under Tjänster (Administrera mina studier) välja Tentamensanmälan. Under Aktuell utbildning välj Resultat för den kurs du vill tentera (aktuell eller oavslutad) och anmäl dig till tentamen. Om du inte har möjlighet att skriva en tentamen som du har anmält dig till, kom ihåg att avanmäla dig.

Regelverket berör samtliga studenter vid KTH. Läs noga igenom det som du är skyldig att känna till och följa.

Anvisning om tentamensregler vid KTH finns på denna länk: Anvisning om tentamensregler vid KTH . Du hittar ”Studentens ansvar” på sida 11-14.

 • Anmälan till tentamen under tentamensperiod är obligatorisk.
 • Anmälningstider inför varje tentamensperiod är gemensamma över hela KTH och beslutas inför varje nytt läsår. Anmälningstider: Aktuella tenta- och omtentaperioder .

Tentamensregler för salsskrivningar

 • Det åligger skolan att senast dagen innan skrivningstillfället meddela föranmälda studenter placering i sal.
 • Giltig fotolegitimation är obligatorisk, utan undantag. Följande handlingar är godkända:
  • Giltigt pass; provisoriska pass är inte godkända
  • Svenskt nationellt id-kort
  • Svenskt körkort
  • Svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, exempelvis Skatteverket
  • Medborgare i ett EU-/EES-land utan svenskt personnummer kan använda ett giltigt nationellt id-kort som legitimation.
 • Insläpp i skrivsal organiseras med två insläpp enligt följande:
  • Insläpp 1 sker senast 10 minuter innan tentamenstidens början, därefter stängs salen vid tentamenstidens start.
  • Insläpp 2 sker efter 30 minuter när försenade anmälda tentander bockats av och fått samma information som övriga tentander.
 • Jourhavande lärare ska vara tillgänglig per telefon under hela skrivtiden för att vid behov kunna åtgärda eventuella oklarheter kring skrivningen. Jourhavande lärare ska besöka skrivsalarna om inte särskilda skäl föreligger och tentamensvakt ska informeras om besök uteblir.
 • Det är tentamensvaktens klocka som gäller.
 • Student får inte behålla tentamenslydelsen eller skriv- och kladdpapper som använts under tentamen.
 • Om du inte har anmält dig i tid får du skriva tentamen dels i mån av plats och du måste överlämna en utskrift av ett giltigt kursregistreringsintyg till tentamensvakten vid insläppet. Digitalt intyg gäller inte i detta fall. Ett kursregistreringsintyg kan du skaffa på ett av följande två sätt:
  • Skriv ut registreringsintyget via denna länk: Skapa registreringsintyg  
  • Skaffa ett underskrivet registreringsintyg från den studentexpedition där kursen ges.

Anmälningstider för tentamina

Aktuella tenta- och omtentaperioder