Bachelor's Programme in Real Estate and Finance

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

På programwebbens nyhetsflöde och ansvariginlägg kan du läsa om aktuella händelser och aktiviteter på ditt program. 

Kontakta oss på Fastighet och finans, 180 hp, kandidat | Student (kth.se)

Studentexpeditioner | Student (kth.se)

Feedback News