Till innehåll på sidan

Utbytesstudier

Byt ut dina studier vid KTH mot en termin eller två vid ett av KTH:s över 200 utbytesuniversitet världen över. En möjlighet att studera likvärdiga kurser i en helt annan miljö. Ansökan görs en gång om året, från mitten av november till mitten av december. Att söka och genomföra utbytesstudier är enkelt, följ bara stegen nedan.

Utbyte vårterminen 2021 ställs in

Mot bakgrund av den nuvarande globala situationen med coronaviruset samt det rådande läget i Stockholm har KTH:s ledning bestämt att utbytesstudier och andra former av utlandsstudier ställs in under vårterminen 2021. Det innebär att KTH:s studenter inte ska resa utomlands inom ramen för sin utbildning under vårterminen 2021. KTH hoppas att du förstår att detta beslut har fattats med tanke på allas säkerhet och välbefinnande under en tid av fortsatt stor osäkerhet. Ett utbyte är en fantastisk möjlighet och därför såklart en stor besvikelse när det inte blir av som planerat.

Om du som student vill och har möjlighet att åka på utbytesstudier under läsåret 2021/2022 ska du göra en ny ansökan om utbytesstudier i den ansökningsomgång som öppnar den 25 november och stänger den 15 december 2020. Inga utbyten flyttas till höstterminen 2021 utan en fördelning av platserna sker efter gällande urvalsregler. Har du frågor ska du kontakta din internationella koordinator.  

1. Ta reda på när ett utbyte passar

Börja med att se över när ett utbyte passar bäst i din utbildning. För att få åka på utbyte ska du ha klarat minst två år på KTH och ligga i fas med dina studier. Om det är år tre, fyra eller fem som passar bäst beror på vilket program du läser. Den internationella koordinatorn som är knuten till ditt program hjälper dig att hitta utbytesalternativ som passar dig.

Internationella koordinatorer

2. Välj utbytesuniversitet

Ta reda på mer om de utbytesuniversitet du kan studera vid. Innan du ansöker om utbytesstudier måste du säkerställa att universitetet erbjuder kurser som du kan tillgodoräkna dig i ditt program på KTH samt att undervisningen sker på ett språk du kan.

Utbytesuniversitet

3. Se över ekonomin

Utbytesstudier medför sällan några merkostnader. Se över hur du ska göra med ditt vanliga studiemedel och om du ska söka stipendium.

Finansiering för utbytesstudier

4. Certifikat för global kompetens

Ta din utbyteserfarenhet till nästa nivå genom att läsa kursen Interkulturell kompetens innan ditt utbyte och kursen Global kompetens efter. När du sedan tar ut din examen bifogas ett Certifikat för global kompetens, en kvalitetstämpel och ett bevis på att du är förberedd för dagens internationella arbetsliv.

Certifikat för global kompetens

5. Förbättra dina språkkunskaper

För att klara utlandsstudierna kan du behöva förbättra dina språkkunskaper. KTH erbjuder ett stort utbud av poänggivande språkkurser samt språkpartnerprogram och språkcaféer.

Språkkurser, språkpartnerprogram och språkcaféer

6. Gör en ansökan

Ansökan för utbytesstudier görs en gång om året, från slutet av november till mitten av december. Om du missar denna ansökan kan du ansöka om en restplats som publiceras i mitten av mars.

Ansökan, behörighet och urval vid utbytesstudier

7. Nomineringsbesked och förberedelser

När utbytesplatserna har fördelats får du besked om huruvida du nominerats till utbytesstudier av KTH. Då är det bland annat dags att göra slutgiltigt kursval och söka till det universitet du nominerats till. Din studieplan godkänns av KTH och garanterar att ditt utbyte kan tillgodoräknas inom din utbildning. Du ska också påbörja dina praktiska förberedelser som visum och stipendieansökningar.

Information för nominerade utbytesstudenter

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:international@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-09-16