Studieplanering

Det första du ska göra inför dina utbytesstudier är att hitta de kurser du vill läsa hos utbytesuniversitetet för att sedan kunna göra en studieplan. Studieplanen innehåller de kurser som du planerar att läsa under utbytet, som sedan ska tillgodoräknas inom din utbildning vid hemkomst.

Du letar själv upp passande kurser via utbytesuniversitetets hemsida. Du kan också be om tips från KTH-studenter som tidigare genomfört utbytesstudier vid universitetet och ta del av deras reseberättelser. Det kan vara svårt att hitta kursinformation så det är viktigt att börja i tid.

Din studieplan ska motsvara heltidsstudier vid KTH. Börja därför med att ta reda på vilken poängskala universitetet använder och hur den motsvarar högkolepoäng (denna information finns på respektive universitets sida i listningen av utbytesuniversitet ). Heltidsstudier vid andra universitetet motsvarar inte nödvändigtvis heltidsstudier vid KTH. Merparten av europeiska universitet använder ECTS-poäng vilket är det samma som högskolepoäng.

I studieplanen finns tre olika alternativ för kategorisering av de kurser du planerar att läsa; obligatorisk kurs, villkorligt valfri kurs samt valfri kurs. Först och främst ska du hitta kurser som motsvarar de obligatoriska kurser du skulle ha läst på KTH under utbytet. Du behöver inte byta kurs mot kurs men bör sträva efter att täcka in de obligatoriska momenten. Om du inte hittar helt överstämmande kurser bör du skriva upp de kurser du anser vara mest motsvarande. Ofta överensstämmer kurser vid partneruniversitet inte poängmässigt med motsvarande kurser på KTH, även om de innehållsmässigt gör det. Det är då viktigt att inte glömma att du inte kan få mer poäng tillgodoräknat än vad kurserna vid partneruniversitetet är värda. Om du planerar utbytesstudier under ditt tredje år bör du kontrollera om någon kurs utöver dina obligatoriska kurser är behörighetsgivande för ditt planerade masterprogram.

När du har tagit fram ett kursval ska du tillsammans med den internationella koordinatorn och programansvarig vid din skola upprätta den färdiga studieplanen. För att din studieplan ska godkännas av KTH är det viktigt att du bifogar kursbeskrivningar. Det är också bra om du har med ett antal reservkurser ifall ditt första alternativ inte godkänns. Du som läser inom EU och ansöker om Erasmusstipendium måste komplettera med ett Learning Agreement.

Blanketter

Välj din skola bland flikarna ovan.

Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Studenter från den tidigare CSC-skolan:  Kontakta din internationella koordinator  (Tänk på att masterprogram på CSC-skolan har oftast runt 30 hp obligatoriska kurser som i regel ligger den första terminen. För de obligatoriska kurserna måste du hitta en motsvarande kurs på utbytesuniversitetet, annars måste du ta igen dem när du kommer tillbaka till KTH. De kan vanligtvis tas igen under tredje terminen då det i regel är mer valfria kurser. Masterprogram innehåller även som regel ett spår på 30 hp som är en fördjupning inom ett område. Oftast så innebär det att du inte är tvungen att hitta exakt motsvarande kurser för att få studieplanen godkänd om det är så att kurserna innebär en fördjupning i ett relevant område för masterprogrammet. Detta gäller inte för alla masterprogram så kontrollera vad som gäller för det du har valt. De valfria kurserna brukar som regel vara helt valfria, det behöver alltså inte finnas någon motsvarighet på KTH och de behöver inte heller vara på avancerad nivå.)

Studenter som läser program inom informationsteknik eller elektroteknik: Använd denna studieplansmall (pdf 279 kB)

Förändringar i studieplanen

När du påbörjat dina studier vid utbytesuniversitet kanske du upptäcker att de kurser du valt i din studieplan måste förändras. Det kan handla både om att du hittat nya kurser som passar bättre eller att kurser du planerat läsa inte ges. Du kan då föreslå en ändring av studieplanen, vilket du bör diskutera snarast med din internationella koordinator för se till att de nya kurserna kan tillgodoräknas.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:international@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-03-22