Japan: Kyushu University

Kyushu University är ett statligt universitet beläget i staden Kyushu i sydvästra Japan. Mer än 28 000 studenter läser vid universitet, av vilka runt 1 800 är internationella. Universitet rankas bland de 200 bästa i världen.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Japanska, engelska
Terminstider: Oktober - februari, april - augusti
Poängsystem: 15 units motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.kyushu-u.ac.jp/en/
Tänk på: National Health Insurance (JNHI) ca 2000-4000 YEN/månad är obligatorisk att köpa vid registrering. Olika program erbjuds Kyushu Exchange programmes.pdf (pdf 524 kB)

Utbytesmöjligheter

Platser: ca 4 terminsplatser per läsår
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser (2016/17); 3,24 (ht 17), 4,19 (vt18); 3,23 (ht18), 3,32 (vt19)
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser