Till innehåll på sidan

Kina: Hong Kong University of Science and Technology

Hongkong University of Science and Technology (HKUST) är ett starkt forskningsuniversitet, ett av de 50 bästa i världen. Campus är beläget vid halvön Clear Water Bay, på en grön kulle med vattenutsikt. Mer än 11,000 studenter, varav 4,000 internationella studenter, har detta som sitt hemuniversitet. HKUST är numera ett av KTH:s strategiska partneruniversitet, med avtal inom både Engineering och Science.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: September-december, februari-maj
Poängsystem: 15 units motsvarar 30 hp
Webbplats:  studyabroad.ust.hk/inbound/programs
Tänk på: Kandidatutbildningen är 4-årig. Utbytesstudenter kan ta businesskurser på kandidatnivå, ej på masternivå. Försäkring genom KTH ger befrielse från HKUSTs egen försäkring.

Utbytesmöjligheter

Platser: för kommande läsår meddelas antalet senare beroende på aktuellt säkerhetsläge.
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: School of Science: 4,05 (ht16), 3,93 (vt17); outnyttjade platser (2017/18); outnyttjad plats (ht18), 4,48 (vt19); outnyttjad plasts (ht19) 3,649 (vt20). School of Engineering: 4,44 (ht16), 4,29 (vt17); 4,228 (ht17), 4,4333 (vt18); 4,50 (ht18), 3,56 (vt19); 4.11 (ht19), 4.19 (vt20), outnyttjade platser (ht20).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser