Österrike: Technische Universität Wien

TU Wien är ett av Europas mest framgångsrika tekniska universitet och ligger mitt i huvudstaden Wien. TUW har under 200 år varit en plats för undervisning och forskning. Universitetet har åtta fakulteter som svarar väl mot de skolor som finns på KTH och är rankat bland de 100 bästa tekniska universiteten i Europa. Här studerar nästan 30 000 studenter på alla nivåer.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Intyg på tyska B1 eller engelska B1.
Terminstider: vintertermin oktober - februari, sommartermin mars - juli
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.tuwien.ac.at/international
Youtube: TU WIEN

Utbytesmöjligheter

Platser: 14 terminsplatser per år
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser senaste läsåret
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser