Till innehåll på sidan

Taiwan: National Chiao Tung University

National Chiao Tung University är ett av Taiwans ledande offentliga forskningsuniversitet och ligger i Hsinchu. Det är ett omfattande universitet som består av nio skolor med 700 lärare och 14 000 studenter. Bortsett från att vara högt rankade i ämnen som data- och elektroteknik är NCTU känd för sina många idrottsanläggningar på campus, som är öppna för alla studenter.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Kinesiska och engelska
Terminstider: Augusti - december, februari - juli
Poängsystem: 15 credits på Undergraduate-nivå och 9 på Graduate-nivå motsvarar 30 hp.
Webbplats:  oia.nctu.edu.tw/en/short-term/incoming-exchange/

Utbytesmöjligheter

Platser: Ca 2 terminsplatser, vilket kan komma att ändras inför kommande läsår.
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: 3,75 (ht16), 3,74 (vt17); 3,56 (ht17), outnyttjad plats (vt18); 4,23 (ht18), 3,74 (vt19), 4.17 (ht19), outnyttjade platser (vt20), outnyttjade platser (ht20).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser