Till innehåll på sidan

USA: University of Illinois at Urbana-Champaign

University of Illinois rankas bland de 50 främsta universiteten i världen och är en av KTH:s strategiska partners. KTH och UI har omfattande samarbete i form av sommarkurser, gemensamma program och forskningsprojekt. UI ligger i tvillingsstäderna Champaign och Urbana i östra Illinois, omkring 20 mil söder om Chicago. Universitetet har 17 colleges utspridda i de två städerna och många forskningsprojekt i samarbete med industrin. Huvudgatan "Campus Town" ger området en sann collegekänsla.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Slutet av augusti - mitten av december, slutet av januari - mitten av maj
Poängsystem: Undergraduate: 15 credits på UIUC motsvarar 30hp på KTH. Graduate: 12 credits på UIUC motsvarar 30hp på KTH.
Webbplats:  www.studyabroad.illinois.edu/incoming#.VxeVnE3VzIU
Tänk på: Obligatorisk introduktion veckan innan terminsstart. KTH-studenter kan inte söka till College of Business. KTH har utbyte med College of Engineering och College of Liberal Arts and Sciences, med många relevanta kurser och program.

Utbytesmöjligheter

Platser: ca 15 terminsplatser per läsår
Betygskrav: 
Nomineringspoäng*: 4,22 (2015/16); 4,65 (ht16), 4,19 (vt17);4,5 (ht17), 3,2647 (vt18); 4,55 (ht18), 3,59 (vt19), 3,8295 (ht19), 3,6856 (ht20).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser