USA: University of Illinois at Urbana-Champaign

University of Illinois rankas bland de 50 främsta universiteten i världen och är en av KTH:s strategiska partners. KTH och UI har omfattande samarbete i form av sommarkurser, gemensamma program och forskningsprojekt. UI ligger i tvillingsstäderna Champaign och Urbana i östra Illinois, omkring 20 mil söder om Chicago. Universitetet har 17 colleges utspridda i de två städerna och många forskningsprojekt i samarbete med industrin. Huvudgatan "Campus Town" ger området en sann collegekänsla.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Slutet av augusti - mitten av december, slutet av januari - mitten av maj
Poängsystem: Undergraduate: 15 credits på UIUC motsvarar 30hp på KTH. Graduate: 12 credits på UIUC motsvarar 30hp på KTH.
Webbplats:  www.studyabroad.illinois.edu/incoming#.VxeVnE3VzIU
Tänk på: Obligatorisk introduktion veckan innan terminsstart. KTH-studenter kan inte söka till College of Business. KTH har utbyte med College of Engineering och College of Liberal Arts and Sciences, med många relevanta kurser och program.

Viktig information för dig som avser att söka utbytesstudier i USA

Språkkrav
På grund av nya visumregler till USA har språkkrav för internationella studenter, inklusive utbytesstudenter, skärpts. Du ansvarar för att kontrollera vilka krav på engelskkunskaper som ställs vid det universitet du tänkt söka till. OBS! att det för närvarande endast gäller ansökan till University of Michigan. Du måste se till att testresultatet (från exempelvis TOEFL , IELTS  ) finns att visa din skolas internationella koordinator senast vid det tillfälle som prioritetsordningen av valda universitet ska fastställas, vid en eventuell intervju, via e-post eller annat samtal.

Försäkring
På grund av nya sjukvårdsregler i USA, är det inte säkert att den försäkring som KTH:s utbytesstudenter vanligtvis förses med, Student UT, möter värduniversitetets försäkringskrav. I detta fall är du ansvarig att betala för den försäkring som värduniversitetet kräver av dig som utbytesstudent.

Visum
Internationella studenter, som för sina studier i Sverige behöver uppehållstillstånd, kan bli nekade studentvisum till USA. KTH råder därför internationella studenter att noga överväga att göra en ansökan om utbytesplats i landet.

Vaccination
Universitetet kan ställa krav på att studenten har genomgått viss vaccination innan vistelsen. Studera ansökningskraven för mer information från det specifika universitetet.

Introduktionsvecka
Universitetet kan ställa krav på att studenten deltar under en introduktionsvecka. Under vårterminen kan Orientation Week krocka med KTH tentaperioden. Det är studentens ansvar att kolla när kurserna vid partneruniversitet börjar och om tentan kan tas på distans vid behöv .

Utbytesmöjligheter

Platser: ca 15 terminsplatser per läsår
Betygskrav: 
Nomineringspoäng*: 4,22 (2015/16); 4,65 (ht16), 4,19 (vt17);4,5 (ht17), 3,2647 (vt18); 4,55 (ht18), 3,59 (vt19), 3,8295 (ht19).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser