USA: University of Texas at Austin

UT Austin är flaggskeppet i University of Texas System, som omfattar nio universitet. UT Austin har mer än 51 000 studenter med en stark "Austin-anda". Austin är internationellt känt för sin musik-, film- och konstscen, för sjön som går genom staden och för att vara ett öppet och tillåtande samhälle.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: augusti - december, januari - maj.
Poängsystem: Undergraduate: 12-14 timmar motsvarar heltidsstudier. (4-5 kurser). Det rekommenderas ej att ta mer än 50 % av kurserna inom Engineering.
Webbplats:  world.utexas.edu/isss/students/exchange/apply
Tänk på: Alla utbytesstudenter antas som undergraduate. Det kan i vissa fall vara möjligt att ta kurser på graduate-nivå, men det kan inte garanteras innan ankomst. Endast ett begränsat antal studenter kan antas till programmet Computer Science. KTH-studenter kan inte läsa på College of Business. Alla studenter måste köpa försäkring via UT Austin: Insurance Costs  . Notera att vårterminens början kan sammanfalla med KTH:s tentamensperiod.

Viktig information för dig som avser att söka utbytesstudier i USA

Språkkrav
På grund av nya visumregler till USA har språkkrav för internationella studenter, inklusive utbytesstudenter, skärpts. Du ansvarar för att kontrollera vilka krav på engelskkunskaper som ställs vid det universitet du tänkt söka till. OBS! att det för närvarande endast gäller ansökan till University of Michigan. Du måste se till att testresultatet (från exempelvis TOEFL , IELTS  ) finns att visa din skolas internationella koordinator senast vid det tillfälle som prioritetsordningen av valda universitet ska fastställas, vid en eventuell intervju, via e-post eller annat samtal.

Försäkring
På grund av nya sjukvårdsregler i USA, är det inte säkert att den försäkring som KTH:s utbytesstudenter vanligtvis förses med, Student UT, möter värduniversitetets försäkringskrav. I detta fall är du ansvarig att betala för den försäkring som värduniversitetet kräver av dig som utbytesstudent.

Visum
Internationella studenter, som för sina studier i Sverige behöver uppehållstillstånd, kan bli nekade studentvisum till USA. KTH råder därför internationella studenter att noga överväga att göra en ansökan om utbytesplats i landet.

Vaccination
Universitetet kan ställa krav på att studenten har genomgått viss vaccination innan vistelsen. Studera ansökningskraven för mer information från det specifika universitetet.

Introduktionsvecka
Universitetet kan ställa krav på att studenten deltar under en introduktionsvecka. Under vårterminen kan Orientation Week krocka med KTH tentaperioden. Det är studentens ansvar att kolla när kurserna vid partneruniversitet börjar och om tentan kan tas på distans vid behöv .

Utbytesmöjligheter

Platser: ca 8 terminsplatser per läsår
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: 4,41 (2015/16); 4,68 (ht16), 4,36 (vt17); 4,2 (ht17), 3,5455 (vt18); 4,44 (ht18), 4,21 (vt19), 3,9542 (ht19), 3,7389 (vt20).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser