Till innehåll på sidan

Intresseanmälan för att arbeta som mentor hos Funka

Som mentor hos Funka hjälper du en annan student att exempelvis sortera och prioritera bland kursuppgifter, tydliggöra schema och sätta upp delmål. Här kan du läsa om vilka krav som du behöver uppfylla för att arbeta som mentor hos Funka och göra en intresseanmälan.

Mentorsstöd innebär att en student får stöd i att planera och strukturera sina studier och sin studiesituation. Mentor och student träffas regelbundet och skapar verktyg och förutsättningar tillsammans för att studenten i slutändan, på egen hand, ska kunna genomföra sina studier.

Mentorn kan till exempel stötta med att sortera och prioritera bland kursuppgifter, tydliggöra schemat, sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar. Vanliga anledningar till att en student får mentorsstöd rekommenderat är att studenten har ADHD, högfungerande autism eller varaktig psykisk ohälsa.

Mentorn behöver inte ha ämneskunskaper och mentorsstödet är inte avsett som läxhjälp eller mattestuga. Mentorn är ett stöd kring planering och studieteknik.

Stödets omfattning

Mentorsstödet erbjuds under max 6 månader, upp till 2 timmar i veckan per student. Utöver själva mötet ingår det i dessa 2 timmar eventuella förberedelser eller efterarbete för mentorn. Möten kan ske på Campus eller på distans, till exempel via Zoom. I stödet kan det även ingå avstämningar via mail eller telefon.

Stödet är ett samarbete mellan mentor och student

Mentorsstöd är alltid ett samarbete mellan mentor och student och mentorsstödet grundar sig på studentens vilja och initiativ. Tillsammans kommer ni överens om vad ni ska fokusera på och när ni ska ses och hur ofta. Studenten har ansvar att regelbundet avsätta tid för mentorsträffar och hålla kontakten med sin mentor.

Vad vi söker hos en mentor:

För att kunna arbeta på KTH som mentor finns det vissa krav som behöver vara uppfyllda:

  • Erfarenhet av högskolestudier
  • Meriterande med erfarenhet av att coacha och stötta andra, helst personer med funktionsvariationer
  • Kunna arbeta minst 2-6 timmar i veckan, vilket innebär att vara mentor åt 1-3 studenter
  • Är du KTH-student så behöver du vara i fas med dina egna studier

Timlön inklusive semesterersättning: 150 kr/tim.

Efter att du har skickat in din intresseanmälan kommer vi ta kontakt med dig via e-post. Du kommer bli inbjuden till ett introtillfälle där du får veta vad mentorsuppdraget innebär och vi får tillfälle att träffa och lära känna dig lite bättre. 

Nästa introtillfälle kommer att vara digitalt på Zoom torsdag den 15 juni klockan 14.00 - 15.30. Träffen kommer att hållas på svenska.

Intresseanmälan för att bli mentor

Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2023-05-16