Till innehåll på sidan

Kursregistrering

En kursregistrering innebär att du meddelar att du avser att läsa den kurs som du är antagen till. Registrering är nödvändig för att du ska kunna få tillgång till kursen i Canvas, kunna anmäla dig till tentamen och för att resultat ska kunna rapporteras. Dessutom är det en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Kursregistrering

I samband med kursstart ska du kursregistrera dig på de kurser som du är antagen till. Kursregistreringen gör du via Ladok för studenter  (Startsida - Registrera).

Kom ihåg att du måste ha kursregistrerat dig för att bibehålla tillgången till kurserna i Canvas efter webbregistreringsperioden.

För kurser som går över ett terminsskifte, t ex startar på höstterminen och fortsätter på våren, så måste du kursregistrera dig igen (fortsättningsregistrering).

Webbregistreringsperioder läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021

  • inför läsperiod 1 2021: torsdag 26 augusti - måndag 6 september

  • inför läsperiod 2 2021: torsdag 28 oktober - måndag 8 november

Vårterminen 2022

  • inför läsperiod 3 2022: torsdag 13 januari - måndag 24 januari

  • inför läsperiod 4 2022: torsdag 17 mars - måndag 28 mars

Kurser som inte följer ordinarie läsperioder eller terminstider

Kurser som startar senare i läsperioden (ej första veckan)

Dessa kurser har öppet för webbregistrering fr.o.m. torsdag veckan innan läsperioden startar t.o.m. måndag i veckan efter startveckan för kursen.

Till exempel, läsperioden börjar 30 augusti, men din kurs startar 13 september. Registreringsperioden för din kurs kommer då vara torsdag 26 augusti t.o.m. måndag 20 september.

Sommarkurser och förberedande introduktionskurser

Samtliga av dessa kurser har öppet för webbregistrering fr.o.m. torsdag veckan innan kursen startar t.o.m. måndag i veckan efter startveckan för kursen (totalt 12 dagar).

Här kan du se läsårsindelningen  på KTH.

Avbrott på kurs

Vill du avbryta studierna på en kurs efter att du har webbregistrerat dig ska du göra ett avbrott via Ladok för studenter  . Observera att vid avbrott tre veckor efter kursstart så kommer du som är betalningsskyldig student att behöva betala extra för eventuella nya kurser.

Läsa om en kurs

För att kunna registrera dig på en kurs igen (omregistrering) måste du få ett kurstillfällesbyte. För hjälp med kurstillfällesbyte, och omregistrering efter webbregistreringsperioden, kontakta avdelningen som ger kursen exempelvis via kursexpeditionen.

Inför en ny termin

Om du kommit efter i dina programstudier kan du kontakta en studievägledare för att få hjälp med att planera de fortsatta studierna.

Om du planerar att göra ett studieavbrott eller vill avbryta dina studier för gott ska du ansöka om studieuppehåll eller studieavbrott.

Läs mer om studieuppehåll och studieavbrott

Har du frågor?

Om du saknar en kursregistrering eller har frågor om kursregistrering och kurstillfällesbyte för en specifik kurs ska du vända dig till respektive kursexpedition.

Om du inte är antagen till en kurs som du har anmält dig till ska du vända dig till ditt utbildningskansli .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:studentdata@kth.se
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-06-09