Till innehåll på sidan

Klagomål på dina studier eller studiemiljö

Det är viktigt för KTH att ta vara på klagomål från dig som student för att KTH ska kunna åtgärda eventuella brister. Vart du ska vända dig beror på vad klagomålen gäller.

Vad gäller ditt klagomål? 

Klicka på den flik som bäst stämmer överens med ditt ärende. Under respektive flik finns formulär eller hänvisningar till hur du gör din anmälan. Där finns också information om hur KTH hanterar din anmälan.

Allmän handling

Anmälningar och handlingar till anmälan blir allmänna handlingar när de inkommer till KTH. Det innebär att vem som helst kan begära ut handlingarna om de inte skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.