Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Australien: Queensland University of Technology

QUT ligger mitt i Brisbane, Australiens tredje största stad. Mellan floden och botaniska trädgården erbjuder city campus kurser inom vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik. Andra ämnen ges på de två andra campusen. Mer än 45 000 studenter, varav 6000 är internationella, har detta som sitt hemuniversitet. Universitetet rankas bland de 15 bästa australiensiska universiteten.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Juli - november, februari - juni
Poängsystem: 48 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.qut.edu.au/study/international
Tänk på: Kurser inom Business är öppna för utbytesstudenter om de uppfyller behörighetskraven. En extra försäkring behövs om du är kvar i landet mer än två veckor efter studietiden.

Utbytesmöjligheter

Platser: En terminsplats detta läsår.
Betygskrav: Nej. Avgångsbetyg från gymnasiet, med minst VG/C i ett av kursbetygen i engelska krävs. Om betyget är äldre än fem år ska ett speciellt språkintyg från QUT fyllas i av internationell koordinator och bifogas i ansökningsmaterialet till universitetet.
Nomineringspoäng*: 5,0 (ht16); 4,46 (ht17); 4,65 (ht18); ej utlyst 2019/2020.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser