Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Australien: University of Queensland

University of Queensland är ett av Australiens äldsta universitet, beläget vid floden i Brisbane. 55,000 studenter, varav ca 20,000 internationella studenter, läser här. Det är rankat som det fjärde bästa australiensiska universitet och erbjuder kurser inom många ämnen, t.ex. företags- och nationalekonomi, ingenjörsvetenskap, arkitektur, informationsteknologi, miljö och planering, vetenskap och matematik.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Juli-november, februari-juni
Poängsystem: 8 units motsvarar 30 hp
Webbplats:  uq.edu.au
Youtube: universityqueensland
Tänk på: Kurser inom Business är öppna för utbytesstudenter, som dock måste uppfylla behörighetskraven. En extra försäkring behövs om du är kvar i landet mer än två veckor efter studietiden.

Utbytesmöjligheter

Platser: En terminsplats för Arkitekturstudenter, en terminsplats för övriga studenter.
Betygskrav: Nej. Avgångsbetyg i engelska från gymnasiet, med minst VG/C/15 i engelska 6/engelska B, eller betyget B/17.5 i engelska 6/engelska B, krävs, beroende på kursval.
Nomineringspoäng*: 4,85 (ht18), 4,78 (vt19); 5,0 (ht19), 4,5731 (vt20); 4,5414 (ht 20), 3,4583 (vt 21); 4,3234 (ht21), 4,2553 (vt22); 4,6922 (vt23); 4,6111 (ht23).

*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser