Till innehåll på sidan

Australien: University of Sydney

University of Sydney är det äldsta och näst största universitetet i Australien. Det är högt rankat och anses vara bland de 50 bästa universiteten i världen. Universitetet ligger centralt i Sydney.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Ca mars-juni, juli-november
Poängsystem: 24 credits motsvarar 30 hp
Webbplats: sydney.edu.au/study/overseas-exchange.html
Youtube: uniofsydney  och youtu.be/fK_w3hcSCeI
Tänk på: Strikt betygskrav. Kontrollera kursernas förkunskapskrav noga och se till att dessa är uppfyllda. En extra försäkring behövs om du är kvar i landet mer än två veckor efter studietiden.

Utbytesmöjligheter

Platser: 6 terminsplatser för Arkitekturstudenter, fyra terminsplatser för CBH-studenter, fyra terminsplatser för SCI-studenter och fyra terminsplatser för övriga studenter.
Betygskrav:  minimikrav på betygssnitt 4,0 (på KTH:s femgradiga skala). Avgångs-/slutbetyg VG eller C i engelska 7 eller B i engelska 6, vilket inte får vara äldre än två år, räknat fram till studiestartdatum vid värduniversitetet, för studier på Undergraduate-nivå. Ett år av masterprogrammet godtas som bakgrund. Resultat från TOEFL eller IELTS annars krav.
Nomineringspoäng*: gemensamma platser: 4,51 (ht18), 4,65 (vt19); 4,5 (ht19), 4, 3571 (vt20); 5,0 (ht 20), 4,8399 (vt 21); 5,0 (ht21), 4,5556 (vt22); 4,5 (ht22), 4,5827 (vt23).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser

Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-04-19