Till innehåll på sidan

Australien: University of Sydney

University of Sydney är det äldsta och näst största universitetet i Australien. Det är högt rankat och anses vara bland de 50 bästa universiteten i världen. Universitetet ligger centralt i Sydney.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Ca mars-juni, juli-november
Poängsystem: 24 credits motsvarar 30 hp
Webbplats: sydney.edu.au
Youtube: uniofsydney
Tänk på: Strikt betygskrav. Kontrollera kursernas förkunskapskrav noga och se till att dessa är uppfyllda. För att undvika krav på test i engelska, eg TOEFL eller liknande test, räcker ett år av studier på engelska på master-nivån. En extra försäkring behövs om du är kvar i landet mer än två veckor efter studietiden.

Utbytesmöjligheter

Platser: Två terminsplatser för Arkitekturstudenter, två terminsplatser för övriga studenter.
Betygskrav:  minimikrav på betygssnitt 4,0 (på KTH:s femgradiga skala). Avgångs-/slutbetyg VG eller C i engelska 7 eller B i engelska 6, vilket inte får vara äldre än tio år, räknat fram till studiestartdatum vid värduniversitetet, för studier på Undergraduate-nivå. Avgångsbetyget måste vara utfärdat på engelska, annars bekostar student själv en översättning. Ett år på ett masterprogram godtas som tillräcklig kunskap i engelska. Om kraven ovan ej kan mötas, krävs ett resultat från TOEFL eller IELTS.
Nomineringspoäng*: gemensamma platser: 4,51 (ht18), 4,65 (vt19); 4,5 (ht19), 4, 3571 (vt20); 5,0 (ht 20), 4,8399 (vt 21); 5,0 (ht21), 4,5556 (vt22); 4,5 (ht22), 4,5827 (vt23); 4,8773 (vt24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser