Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Belgien: Katholieke Universiteit Leuven

KU Leuven ligger utanför Bryssel och har varit ett centrum för lärande i nästan sex århundraden och är idag Belgiens största universitet. Universitetet rankas bland de 50 bästa i världen och erbjuder ett brett utbud av internationella masterprogram som kännetecknas av hög kvalitet och innovativ, tvärvetenskaplig forskning. Leuven är en studentstad med en stor andel internationella studenter och ett generöst studentliv.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska och flamländska
Terminstider: september-december, februari-juni
Poängsystem: 30 ECTS motsvarar 30 hp
Webbplats:  kuleuven.be
FUNKA: kuleuven.be/studentswithadisability
Youtube: FebAtKUL
Tänk på: Olika campus beroende på kurser.

Utbytesmöjligheter

Platser: 12 terminsplatser per läsår. KTH:s studenter kan söka till följande fakulteter: Architectural Engineering, Biomedical Engineering, Building & Civil Engineering, Business School, Chemical Engineering, Computer Science, Energy & Electrical Engineering, Materials Engineering, Transport & Logistics, Mathematical Engineering, Mechanical Engineering (incl. motor vehicles + aircraft), Faculty of Architecture -1 helårs, eller 2 terminsplatser.
Betygskrav:
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser det senaste läsåret
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng
* Gäller ej Arkitektur.

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser