Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Frankrike: CentraleSupélec

2015 gick universiteten École Centrale Paris och Supélec ihop och bildade CentraleSupélec. Det finns tre campus, ett 30 minuter söder om Paris som heter Chântenay-Malbary, Metz i Lorraine och Rennes i Bretagne. CentraleSupélec är ett av Frankrikes absoluta toppuniversitet och är en så kallad "grande école" med elitstatus inom sitt område.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Franska och engelska. Det finns kurser på engelska men franska nivå B1 är ett krav och måste uppnås före ankomst till universitetet.
Terminstider: September-januari, februari-juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  supelec.fr
Youtube: ECENTRALE
Tänk på: Du behöver läsa cirka 10 kurser per termin vilket ställer krav på din studieplan. Studenter inom vissa program på KTH har möjlighet att läsa till dubbeldiplom på CentraleSupélec, mer om dubbeldiplom

Utbytesmöjligheter

Platser: 20 terminsplatser per läsår
Betygskrav: 4,0
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser de senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.