Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Frankrike: École Speciale des Travaux Publics du Batiment de l'Industrie

École Spéciale des Travaux Publics du Bâtiment et de l’Industrie (ESTP) är en Grande École som ligger i Cachan, en förort utanför Paris. Lärosätet har ett fokus på ingenjörsutbildningar inom samhällsbyggnadsområdet och har nära band till företag inom området. Runt 3000 studenter studerar vid ESTP.

Paris

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Franska. Franska B2 krävs. Studenter som befinner sig på nivå A2 eller B1 får plats om de läser en förberedande kurs i franska på universitetet.
Terminstider: September - januari, februari - juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  estp.fr

Youtube: estpparisofficiel

Utbytesmöjligheter

Platser: 4 terminsplatser inom Samhällsbyggnad
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser