Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Frankrike: Grenoble INP

Grenoble Institute of Technology erbjuder utbildning i världsklass. Här studerar runt 5000 studenter på alla nivåer och här finns 6 ingenjörsskolor att välja mellan. Campus ligger centralt i Grenoble.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Franska och engelska
Terminstider: September-januari, februari-juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  grenoble-inp.fr
FUNKA: handicap.univ-grenoble-alpes.fr
Youtube: GrenobleINP
Tänk på:  Du behöver läsa cirka 10 kurser per termin vilket ställer krav på din studieplan. Inom vissa program finns det möjlighet till dubbeldiplomstudier på universitetet.

Utbytesmöjligheter

Platser: KTH:s skolor har olika utbytesavtal och därmed olika antal platser. Kontakta din internationella koordinator för mer information.
Betygskrav: Nej.
Nomineringspoäng*: KTH:s skolor har olika utbytesavtal och därmed skiftar nomineringspoängen. Kontakta din internationella koordinator för mer information.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser