Till innehåll på sidan

Frankrike: Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)/Sorbonne Université

Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), UPMC/Sorbonne Université, är ett välrenommerat universitet i centrala Paris. UPMC/Sorbonne Université rankas bland de främsta universiteten i världen inom matematikområdet. Universitetet har omkring 31 000 studenter och en stor andel, ca 20 procent är internationella.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Franska. B1-nivå rekommenderas.
Terminstider: September - januari/februari, februari/mars – juni
Poängsystem: 30 ECTS motsvarar 30 hp
Webbplats:  sorbonne-universite.fr
Youtube: Faculte sciences et ingenierie Sorbonne Universite

Utbytesmöjligheter

Platser: SCI: 2 terminsplatser för farkostteknik, 2 terminsplatser för matematik, 2 terminsplatser för teknisk fysik
Betygskrav: Inget betygskrav
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser 

Master Teknisk fysik- Sorbonne- vt22- Alteg (pdf 116 kB)