Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Italien: Politecnico di Milano

Med 40 000 studenter är Politecnico di Milano Italiens största universitet för teknik, arkitektur och design och ett av de mest framstående i Europa inom de områdena. Termen "Politecnico" innebär att det är ett statligt universitet med utbildningar endast inom teknik och arkitektur. Politecnico di Milano är organiserat i 16 fakulteter spridda över sju campus i regionen Lombardiet. Universitetet har ett nära samarbete med företagen i regionen, som anses vara ett av de mest utvecklade industriområdena i Europa.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska och italienska
Terminstider: September-februari, mars-juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  polimi.it
FUNKA: polimi.it/en/footer/rights/disabilities-and-spld/
Youtube: POLIMI
Tänk på: Då höstterminen sträcker sig ganska sent in i februari kan det vara lättare att åka under vårterminen.

Utbytesmöjligheter

Platser: KTH:s skolor har egna avtal och därmed olika antal platser.
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: KTH:s skolor har egna avtal och därmed skiftar nomineringspoängen mellan skolorna.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser