Till innehåll på sidan

Japan: Tokyo Institute of Technology

Tokyo Institute of Technology är ett nationellt forskningsuniversitet beläget i Tokyo. Sex olika skolor (naturvetenskap, ingenjörskonst, material & kemiteknik, datologi, life science & teknik, miljö & samhälle) erbjuder utbildning till ca 10 000 studenter, av vilka mer än 1 200 är internationella studenter. Det rankas bland de tio främsta universiteten i Japan och bland de 200 bästa i världen.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Japanska, engelska
Terminstider: Oktober-februari, april-augusti
Poängsystem: 12-15 units på Undergraduate-nivå (kandidatutb. 4 år), 12 units på Graduate-nivå (masterutb. ytterligare 2 år) motsvarar 30 hp.
Webbplats:  titech.ac.jp
Youtube: titech
Tänk på: National Health Insurance (JNHI) ca 2000-4000 YEN/månad är obligatorisk att köpa vid registrering. Kontakt med mottagande professor måste finnas med i ansökan till universitetet. Olika program erbjuds Tokyo Tech Exchange programmes.pdf (pdf 787 kB)

Utbytesmöjligheter

Platser: fem hösttermins- och fem vårterminsplatser.
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: 3,6 (ht18), 3,91 (vt19); 3,9972 (ht19), 3,8182 (vt20); 3,9461 (ht20), 3,5887 (vt21); 4,3423 (ht21), 3,8809 (vt22); 4,5 (ht22), 4,1556 (vt23); 4,3107 (ht23), 3,5 (vt24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser