Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kanada: University of Ottawa

The University of Ottawa är världens största tvåspråkiga universitet där studenterna kan läsa på engelska, franska eller båda språken. Universitetet är beläget i hjärtat av Kanadas huvudstad, i området Sandy Hill och har drygt 45 000 studenter. Universitetet erbjuder ett brett utbud av program, bland annat inom teknikvetenskap.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska eller franska (studenterna kan välja)
Terminstider: september-december, januari–april
Poängsystem: Undergraduate; 15 credits (5 kurser) motsvarar 30 hp. Graduate: 9 credits (3 courses) motsvarar 30 hp (KTH-studenter måste ha fullgjort och ansökt om kandidatexamen och ansöka till Ottawa som "graduate student").
Webbsida: international.uottawa.ca
Youtube: Uottawa
Tänk på: Obligatorisk hälsoförsäkring (UHIP), ca USD 250 per termin. För studier på graduatenivå krävs kandidatexamen. Tentaperioden på KTH krockar med University of Ottawas vårterminsstart. Kurserna börjar den 6 januari och officiell terminstid är från 1 januari.
KTH studenter har ej tillträde till kurser på Telfer School of Management på University of Ottawa.

Utbytesmöjligheter

Platser: 4 terminsplatser
Betygskrav: Betygssnitt minst 3,5.
Nomineringspoäng*:  4,444 (vt21), 4,3328 (ht21), 3,8151 (vt22), 4,1439 (ht22), 4,4269 (ht23), 4,5401 (vt24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser