Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kenya: Strathmore University

Strathmore university är beläget i ett grönskande campus i Kenyas huvudstad Nairobi. Likt KTH består universitetet av fem skolor med totalt ungefär 6000 studenter. På campus finns ett brett utbud av service i form av studentbostäder, caféer och restauranger. Strathmore bedriver både utbildning och forskning och har en uttalad vision av att skapa positiv impact på samhället via sin utbildning och forskning.

Strathmore University, students

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: April-juli (vårterminen)
Poängsystem: 270 contact hours motsvarar 30 hp. En kurs på 45 contact hours motvarar 5 hp.
Webbplats: strathmore.edu
Youtube:  StrathmoreUniversity
Tänk på: Strathmore University har samlat information om rekommenderad ankomstdag, bostad, visum och klädkod i följande pdf-fil: Information sheet for KTH (pdf 59 kB)

Utbytet med Strathmore University ligger inom partnerskapet för KTH Global Development Hub (GDH) vilket bland annat innebär att en obligatorisk projektkurs behöver göras inom utbytet. Mer info hittar du på Projekt i Afrika via KTH Development Hub

Utbytesmöjligheter

Platser: 4-6
Betygskrav: (Nej)
Nomineringspoäng*: outnyttjade platser senaste läsåren

Reseberättelser